Kőbányai Közösségi Hírlap

Először rendezett nemzetközi kosárlabda tornát a kőbányai Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia: az U14-es Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga (U14 European Youth Basketball League - EYBL) mérkőzéseit január 22-24. között játszották. A résztvevő magyar és külföldi csapatokat, valamint a szervezőket és a szurkolókat Kovács Róbert polgármester köszöntötte, aki beszédében örömét fejezte ki, hogy egy ilyen fantasztikus sporteseménynek lehet otthona Kőbánya. A torna fővédnökégét Kovács Róbert mellett dr. György István kormánymegbízott vállalta el. 

 

Hajdu Péter elnök és Kovács Róbert polgármester megnyitja a tornát, valamint a résztvevő csapatok

A 2014 nyarán átadott kerületi csarnokban egész hétvégén pattogott a labda, ahol a "Kőbányai Darazsak - Zsíros Akadémia" csapata összemérhette tudását ellenfeleivel. Ám hiába volt a kőbányaiaknál a hazai pálya előnye, végül a Rátgéber Akadémia lett legeredményesebb magyar csapat, míg a tornát a belgrádi KK Flas nyerte meg. Az Utánpótlássport.hu portálnak nyilatkozva az edzők elmondták, hogy mindenki – játékos és szakember egyaránt – értékes tapasztalatokat gyűjtött. A torna az eredményektől függetlenül kiváló felkészülési lehetőséget jelentett a küszöbön álló bajnoki fordulók előtt.

 

Zsíros Akadémia Kőbánya - Inter Bratislava mérkőzés képei

Hajdu Péter, a Kőbányai Darazsak elnöke a kezdo5.hu portálnak adott interjújában mérföldkőnek nevezte a tornát a Zsíros Akadémia életében. Az elmúlt időszakban az egyesület életében lezárult a "tömegesítés" szakasza, és mára olyan széles alapokkal rendelkeznek, amely elérhetővé tette a nemzetközi szereplést. Meg akarták mutatni, hogy képesek egy nemzetközi tornát színvonalasan, minden igényt kielégítve megrendezni. Úgy vélte, hogy Kőbányának is tartoznak azzal, hogy egy ilyen rendezvény színhelye legyen a kerület. A Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok méltó körülményeket adott a tormna lebonyolításához infrastruktúrájával. Hajdu Péter szerint az egyesületnél vannak olyan játékosok, akik szép jövő előtt állnak. Ehhez az akadémia minden rendelkezésre álló segítséget megad. Reményei szerint a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia - névadójához méltóan - több olyan játéktudású játékost fog nevelni, amilyen Zsizsi bácsi volt a maga idejében.

 

Hajdu Péter, az egyesület elnöke, valamint az akadémia logója

U14-es fiú Európai ifjúsági kosárladba torna végeredménye:
1. Košarkaški klub Flash Beograd
2. U BT Cluj-Napoca
3. Rátgéber Kosárlabda Akadémia
4. BK Inter Bratislava
5. Debreceni Kosárlabda Akadémia
6. TS Jahn München Basketball
7. Kőbányai Darazsak - Zsíros Akadémia Kőbánya
8. BK NH Ostrava
9. Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub

Forrás: Utanpotlassport.hu, Kezdo5.hu, Darazsak.hu, Kovács Róbert polgármester és Hajdu Péter elnüök Facebook oldala

Kategória: Sport

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2015. (II. 19.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/19 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Noszlopy utca 20. szám alatti garázst. 

A garázs alapterülete: 16 m2; a garázshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 259/10000; az ingatlan közös költsége: 3 626 Ft/hó + 531 Ft/hó felújítási alap. A garázs műszaki állapota: átlagos. Az ingatlan kikiáltási ára: 734 988 Ft

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2016. február 19. (péntek) 11:30 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (73 500 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. február 24. (szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
- a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
- b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
- c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
- d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
- e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
- f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
- g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
- h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
- a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
- b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
- c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja.A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:
- a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
- b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
- c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14:00 – 17:30 óra, szerda: 8:00 – 16:00 óra, péntek: 8:00 – 11:30 óra

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2016. január 18., hétfő 21:20

Állatvédelmi Járőrszolgálat Kőbányán

A kőbányai képviselő-testület decemberi utolsó testületi ülésén fogadta el az együttműködési megállapodást a FEMA Állatvédő Egyesülettel az elhagyott állatok mentése és védelme, valamint a kutyatartók és nem kutyatartók jobb együttélésének elősegítése, közöttük a konfliktusok csökkentése érdekében. A megállapodás értelmében az állatvédelmi szervezet közreműködik a kerületi állatvédelmi feladatok ellátásában és az állatellenes cselekmények felderítésében. Segítséget nyújt a megtalált kóbor eb gazdájának felkutatásában, gondoskodik az elkóborolt állatok befogásáról, és átmenetileg biztosítja azok méltó körülmények között tartását. A megállapodás további fontos eleme az állatvédelmi szervezet járőröző tevékenysége a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársaival. A szervezet részt vesz az állattartással kapcsolatos önkormányzati kommunikációban és kampányokban (pl. "kutyapiszok kampány'', kutya-chippelési, oltási, kutya-macska ivartalanítási akciók), illetve az óvodákban, kutyafuttatókban állattartási tájékoztatók, bemutatók és előadások megtartásával elősegíti a kulturált állattartói magatartás kialakítását. Az együttműködés sikeressége esetén a későbbiekben az állatmentő szervezet tevékenysége tovább bővíthető az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanon ebek átmeneti elhelyezésére szolgáló telep, ebrehabilitációs és szocializációs központ, kutyaiskola üzemeltetésével, önálló kerületi állatvédelmi járőrszolgálat fenntartásával, huszonnégy órás állatmentő segélykérő és tanácsadó vonal üzemeltetésével, valamint elektronikus gazdikereső szolgáltatással.

A járőrszolgálat Facebook oldala: facebook.com/allatvedelemxker


FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület

Az egyesület 2010 óta foglalkozik állatvédelemmel. A szervezet együttműködik a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságával, a Szentendrei Tűzoltósággal (2013-ban részt vettek az árvízi védekezésben), az Állatmentő Ligával, az Újpesti Polgárőrséggel és az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálattal. Kőbányán már több alkalommal közreműködtek a rendőrséggel ebek megfelelő helyre szállítása érdekében, példa erre a Maglódi úton, valamint a Harmat utcában történt rendőri intézkedést követő kutyaelszállítás és ideiglenes elhelyezés. Jelenleg több, a rendőrség által lefoglalt kutya van gondozásukban, működésük során évente 50-60 állat ellátásáról gondoskodnak. Gyakran segítenek a gazdáknak a viselkedési problémákkal rendelkező kutyák szocializálásában. 

Információk a kerületi állatartásról

Kőbányán nagy hagyománnyal bír a hobbi- és a haszonállat-tartás. A kertvárosias és a telepszerű beépítésű lakóterületeken, valamint a munkahelyi övezetekben is számos helyen találkozhatunk kedvtelésből tartott állatokkal, őrző-, védő, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákkal, esetenként mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatok is megjelennek. A kertvárosi és a lakótelepi ingatlanokon, illetve a telephelyeken tapasztalható állattartási szokások jelentősen különválnak.

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, melynek része az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, a szakszerű gondozása, a szökésének megakadályozása, továbbá az igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzése. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni a korára, a nemére és az élettani állapotára. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat elkülönítve kell tartani.  Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani, míg a szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. 

Amennyiben az állattartás szabályosan történik, azt az állatot nem tartóknak is el kell fogadniuk Ennek feltétele azonban az, hogy az állattartók a jogszabályokkal összhangban tartsák állataikat, e tevékenységük során a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarják. Kiemelten fontos, hogy az állatot nem tartó emberek tiszta és egészséges környezethez fűződő jogát az állattartók tiszteletben tartsák és tegyenek érte (pl. az állatok ürülékének eltávolítása a közterületről).

Az Önkormányzat hozzá kíván járulni a kedvtelésből történő állattartásra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, támogatni kívánja a felelős és szabálykövető állattartói magatartás kialakítását, az állattartás minőségének javítását, elő kívánja továbbá segíteni az állatot nem tartók érdekeinek érvényesülését, nyugalmuk és biztonságuk megteremtését, fenntartását. Cél továbbá az elkóborolt, gazdátlan állatok átmeneti, jogszabálynak megfelelő elhelyezése és a gazdájához történő mielőbbi visszajuttatása vagy számára új állattartó biztosítása. A fenti célok elérése érdekében kötött együttműködési megállapodást az állatmentésre szakosodott és tapasztalattal rendelkező állatmentő szervezettel, amely hatósági eszközökön túl is tud segíteni az állatvédelem területén.

Forrás: Kőbánya.hu, Állatvédelmi Járőrszolgálat - Kőbánya Facebook oldal

Kategória: Közösség

Jótékonysági hangversenyt ad a Kőbányai Szent László Általános Iskola a Mindenki Templomában  december 11-én 17:00 órai kezdettel. A belépés díjtalan. A műsorban fellép az iskola Kicsinyek kórusa, a Harmónia kórusa és a Csengettyű együttese. Vezényel: Hajsrekker Krisztina, dobos: Kovácsné Túróczy Éva.

Helyszín: Mindenki Temploma, 1105 Budapest Cserkesz utca 7-9.
Időpont: 2015. december 11., 17:00 óra 

Kategória: Aktuális

Adventi játék, könyv és sportszer börze lesz december 5-én, szombaton, 9-13:00 óra között a BÁRKA Kőbányai Családsegítő Szolgálatban! A belépés ingyenes! 

Szeretettel várunk mindenkit, aki olcsón szeretne vásárolni jó állapotú játékokat, könyveket és sportszereket!

Cím: 1108., Bp., Sibrik Miklós út 76-78.
Időpont: 2015. december 5., szombat, 9-13:00 óra

BÁRKA Kőbányai Családsegítő Szolgálat

Kategória: Közösség

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága az alábbi üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja bérlőinek a jelenlegi önkormányzati bérlakásuk leadása mellett helyreállítási kötelezettséggel bérbe adni. 

Pályázati határidő: 2015. december 11.

Az üres lakások a táblázatban jelzett időpontokban megtekinthetők, a lakások műszaki állapotáról és a helyreállítási kötelezettségről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai további felvilágosítást adnak a helyszínen. A lakások állapotáról szóló írásos tájékoztató (műszaki leírás) megvásárolható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.).

A bérbevételre vonatkozó nyilatkozatot 2015. december 11-én 12.00 óráig kell leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Az Urbanista blog és az Otthontérkép közös játékának, a városnegyed bajnokságnak második, egyben utolsó elődöntője zajlik. Kőbányáról Óhegy vesz részt a versenyben, amely jelenleg az ötödik a kilenc városrészből álló csoportban. A szabályok szerint a két legtöbb szavazatot kapott városrész jut a döntőbe, ahol tiszta lappal küzdhet meg a legjobb négy a végső győzelemért.

Támogassuk szavazatunkkal Óhegyet, legyen kőbányai a legmenőbb dél-budapesti városrész!

Szavazni EZEN a linken, a megnyíló cikk legalján lehet.

Ráfér Óhegyre a támogatás, mivel ebben a pillanatban csak 144 szavazata van. Ráadásul amíg a cikk az ellenfelekről használható összefoglalókat közöl, addig Óhegyről mindössze annyit ír, hogy "a városrész magja a 148 méter magas Ó-hegy, amelyen a XIX. században még nagy szőlőskertek voltak. Később hozzácsatolták az Óhegydűlőt, vagyis a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út közötti területet. A lakótelep 1961-1982 között épült."

Mutassuk meg, hogy Óhegy több ennél!

Hajrá Óhegy, hajrá Kőbánya! 

Forrás: Index.hu

Kategória: Közösség

A Télapó látogat el manóival és krampuszaival a Kőbányai Jégpályára december 5-én, hogy korcsolyaiskolát tartson. Részletekért kattintson a plakátokra! 

Mindenkit vár a Kőbányai Jégpálya, ahol korcsolyaoktatás és jogkorongedzés, bérletakció, büfé és sok minden más várja a sportolni vágyókat. További információért kattintson a képre, vagy látogass meg a jégpálya honlapját: kobanyaijegpalya.hu

A White Sharks várja azon fiatalok jelentkezését, akik meg szeretnének ismerkedni a jégkorong sportággal. Előzetes korcsolyatudás nem feltétel! Bővebb felvilágosításért böngéssze a klub honlapját: whitesharks.hu

Forrás: Kőbányai Jégpálya

Kategória: Aktuális
2015. október 01., csütörtök 11:08

Bababörze a Családsegítőben október 10-én

Bababörze lesz a Bárka Kőbányai Családsegítő Szolgálatban 2015. október 10-én, szombaton 9-13:00 óra között.

Időpont: 2015. október 10., szombat 9-13:00 óra között
Helyszín
: Budapest, X. kerület Sibrik Miklós út 76-78. - a helyszín megközelíthető: 85, 68 és 117 buszokkal, valamint a 28 és 37 villamosokkal

 

Kategória: Közösség

Szent II. János Pál pápa-ereklyét kapott a lengyel katolikus egyháztól a kőbányai lengyel plébánia. Az ereklyét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek helyezte el a lengyel közösség Óhegy utcai templomában vasárnap szentmise keretében.

 

Erdő Péter homíliájában kiemelte: Szent II. János Pál pápa egyetemes pásztor tudott lenni a globális közlekedés és a modern kommunikáció világában. Szava eljutott az egész emberiséghez, életének utolsó napjai és a világ színe előtt vállalt agóniája pedig emberek milliárdjainak lelkét rázta meg. A bíboros úgy fogalmazott: II. János Pál pápának rendkívül erős kisugárzása volt. Még akkor is vigasztalást jelentett, örömöt és erőt adott a találkozás vele, amikor a betegség már láthatóan elhatalmasodott rajta. A bíboros reményét fejezte ki, hogy II. János Pál ereklyéje és közbenjárása erősíteni fogja a magyarországi lengyel közösség életét, és erőforrása lesz a budapesti katolikus közösség "elevenségének és missziós munkájának" is. A lengyel-magyar történelmi barátság olyan jó alap, amelyre a lelki élet, a hitben és a szeretetben való közösség is épülni tud - mondta Erdő Péter a szentmise végén. "Adja Isten, hogy ez a barátság tovább erősödjön, és a különböző történelmi helyzetekben újra és újra bizonyságot tudjunk tenni arról, hogy tudunk együtt gondolkodni, együtt imádkozni és cselekedni Isten akarata szerint" - tette hozzá.

 

A szertartáson mások mellett rész vett Roman Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete és Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere.

A Budapesten letelepedett és főképpen a kőbányai gyárakban dolgozó lengyel katolikusok 1907-ben kérték, hogy az óhegyi fogadalmi kápolnát használatba vehessék. A jelenlegi templom 1930-ban épült Árkay Aladár tervei alapján.

Forrás: MTI

Kategória: Közösség

Édua Infomédia

Top Desktop version