Kőbányai Közösségi Hírlap

Oktatás, képzés és intézmény

A Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium épületeire olyan fotovoltaikus rendszert telepítettek, amely hozzájárul a kőbányai intézmény villamos-energia fogyasztása csökkentéséhez. A 142.181.707 Forint összegű - sikeres pályázat révén megvalósult - beruházás 2017. márciusában kezdődött és idén februárban fejeződött be.

A pályázat megvalósításának köszönhetően az iskola tanulói és dolgozói – az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően – korszerűbb, gazdaságosabban működtethető intézményben tanulhatnak és dolgoznak. A fejlesztés révén jelentősen csökkent az épületek energiafelhasználása, amely hozzájárul a fenntartási költségek optimalizálásához.

A pályázat

A Széchenyi 2020 előirányzatából a FM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ a pályázatban foglaltak megvalósítására egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előirányzat a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetésből valósult meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%.

A „FM Közép-magyarországi Agrár-Szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeire fotovoltaikus rendszerek telepítése” című pályázat során az Iskola célul tűzte ki és megvalósította az érintett épületek villamos energia fogyasztásának csökkentését.

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00030 azonosító számmal regisztrált, a „FM Közép-magyarországi Agrár- Szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeire fotovoltaikus rendszerek telepítése” c. pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 142 181 707,- Ft összeggel támogatta.

Forrás és fotó: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium

2018. március 01., csütörtök 10:48
Bővebben...

A Harmat Általános Iskola sikeresen indult egy Erasmus-pályázaton, melynek központi témája a biztonságos internet-használat. A két éves pályázat keretében az iskola diákjai bejárják Európát, decemberben Franciaországban voltak, hamarosan pedig Lettországba utaznak. A programokról Szabóné Valkony Mária, az iskola igazgatója szeretne tájékoztatást adni, hogy a szülők és a kőbányaiak is értesülhessenek a pályázati időszakban szerzett tapasztalatokról.


Szabóné Valkony Mária igazgató beszámolója a franciaországi Metz városában tett utazásról

A francia partnertalálkozón a Harmat Általános Iskola 3 tanulója és 3 tanára vett részt 2017. december 3-9. között. Kocsis Kitti, His Imre és Virág István 7. a osztályos tanulók. A kiutazást megelőzően a tanulóink részt vettek a Citizen 3.0 definíciójának  kialakításában, a logóversenyben és felkészültek egy prezentáció előadására, mely az országunkat, fővárosunkat és iskolánkat mutatta be. A mobilitás 5 munkanapján workshopokon, előadásokon, kulturális és tanulmányi kirándulásokon vehettek részt a tanáraikkal, Kocsis Hajnalka angol tanár, Mátrainé Borbély Lívia francia és Valkony Mária angol tanárral. Fő témánk, amely feldolgozásra került az internetes biztonság és internetes zaklatás témaköre volt. A diákok francia családoknál laktak, ahol a vendéglátó gyerekekkel és a szülőkkel angolul kommunikálhattak, együtt mentek az iskolába és a programokra.

Az első munkanapon a Strassbourgi Parlamentben tettünk látogatást, ahol a gyerekek az idegenvezetőtől hallott  és egyéb információs csatornákon szerzett ismereteikről, egy kvíz formájában adtak számot. Minden ország megtalálta a nemzeti zászlóját és az országot képviselő parlamenti képviselőit.

A második nap került sor országonként, a bemutató prezentációkra. Minden ország diákjai (Spanyolország, Portugália, Franciaország, Szlovákia, Lettország, Magyarország) angol nyelven adták elő az országról és az iskolájukról szóló tudnivalókat. A magyar diákok előadása, melyet Preziben adtak elő nagyon sikeres volt. Workshop keretében a cyber- bullying témát dolgozták fel interaktív módon. Délután a várost ismerhették meg a tanulók egy E-hunting játék során. Különböző információkat kellett megszerezniük a város nevezetességeiről, történelméről. Közben megörökítették az érdekesebb épületeket.

A harmadik nap megismerhették a kimagaslóan jól felszerelt iskolát, ahová több mint 700 tanuló jár. Néhány tanítási órán is részt vehettek diákjaink, mely szintén nagy élmény volt számukra. Az ebéd elfogyasztása is a francia iskolában a többi diákkal együtt történt. A nap folyamán a workshopon elkészítettek kis csoportokban egy-egy plakátot, a canva internetes program segítségével, melynek a már megismert cyber-bullying (Internetes zaklatás) volt a központi témája.

A negyedik nap különleges fogadáson vehettek részt a városházán mind a tanulók, mind a tanárok. Egy képviselő fogadott minket, aki szintén angol nyelven érdekes előadást tartott az Európai polgárság főbb ismérveiről. Délután minden ország külön-külön egy rádiófelvételen vett részt, ahol röviden bemutatkoztak a tanulók, utána pedig egy nemzetre jellemző jeles eseményt mutattak be. A mi diákjaink a Luca-naphoz kapcsolódó népszokásokról beszéltek.
Este közösen a vendéglátó családokkal, gyerekekkel, tanárokkal egy búcsúestet tartottak a házigazdák, ahol különleges francia ételekkel vendégeltek meg minket.

Az utolsó nap is egy különleges élményt adott, hiszen egy bezárt szénbányába látogattak el a gyerekek. Délután kikapcsolódásként a helyi bowling pályán versenyezhettek egymással. A búcsú során mindenki e-mail címet cserélt és ígéretet tett a folyamatos kapcsolattartásra.

Ez a típusú projektlátogatás lehetőséget adott a diákoknak és a tanároknak is , hogy egy európai ország oktatási rendszerébe bepillanthassanak, illetve az együttműködésre más nemzetekkel. Az angol nyelvi készségeik pedig fejlődhettek a tanítási órán kívüli környezetben. Megtapasztalhatták, hogy milyen fontos egy nyelv tanulása és tudása, hiszen ez a kapocs és a híd mások megismeréséhez.

Szabóné Valkony Mária

2017-1-ES01-KA219-037823 azonosító számú Erasmus+ pályázati beszámoló
CITIZEN 3.0 „Empowering students with Digital Literacy”

2018. március 01., csütörtök 08:55
Bővebben...

A zeneiskola éjszakája március 23-án, pénteken 16:00-24:00 óra között kerül megrendezésre a Kroó György Zeneiskola éjszakája. További információért kattintson a plakátra!

2018. február 22., csütörtök 14:09
Bővebben...

A Harmat Általános Iskola sikeresen indult egy Erasmus-pályázaton, melynek központi témája a biztonságos internet-használat. A két éves pályázat keretében az iskola diákjai bejárják Európát, decemberben Franciaországban voltak, hamarosan pedig Lettországba utaznak. A programokról Szabóné Valkony Mária, az iskola igazgatója szeretne tájékoztatást adni, hogy a szülők és a kőbányaiak is értesülhessenek a pályázati időszakban szerzett tapasztalatokról.

Szabóné Valkony Mária igazgató beszámolója a spanyolországi koordinátori találkozóról

A 2017. október 18-22. között a spanyolországi San Fernando-ban megtartott koordinátori találkozón hat ország (Spanyolország, Portugália, Szlovákia, Franciaország, Lettország és Magyarország) projektkoordinátorai és a programban segítő tanárok vettek részt.

A három napos munkamegbeszéléseken elsősorban a két év munkatervét beszéltük meg. Az együttműködés végső produktuma egy 72 óravázlatot tartalmazó informatikai tanmenet létrehozása lesz, melyen a 6 ország tanárai és diákjai közösen  dolgoznak. Az utolsó Brüsszelben tartandó koordinátori találkozón, ahova minden országból egy önkormányzati képviselő megjelenésére is számítanak, a tervek szerint a brüsszeli parlament prominens oktatással foglalkozó képviselőjének mutatnánk be a tanmenetet. Célunk a tanmenet nemzetközi akkreditációja.

A találkozók során megbeszéltük a különböző országok részfeladatait, hiszen a munka során , minél több diák bevonásával, kollaboratív munka során elkészül a Citizen 3.0 fogalmának  definíciója, a közös logó, közös újság és weblap, közös országonként prezentálva és az intézményekben kiállított tablók, és egyéb disszeminációra alkalmas produktumok. Az internet biztonságos használata és a digitális műveltség elsajátítása végig kíséri a kétéves munkát.
Magyarország egyik fő feladata a projekt értékelési rendszerének kidolgozása, az egyes találkozók online kérdőíves kiértékelése.

Előkészítettük a következő tanár-diák találkozót, melyre Franciaországban kerül sor. A saját logó elkészítése, (mely a nemzetközi szavazáson képviseli az iskolát és Magyarországot),  mellett a diákok egy rövid prezentációval készülnek, amelyben bemutatják lakóhelyüket (Budapest, Kőbánya) és az iskolánkat. Természetesen a prezentációnak tartalmaznia kell a magyar oktatási rendszer bemutatását is.

A rövid látogatásunk során alkalmunk nyílt a partneriskola oktatási környezetébe is betekinteni. Ide 5-12. évfolyamos tanulók járnak. Érdekes volt, hogy a gyerekek egyenruhát hordanak, és 2. évtől mindenki saját laptoppal rendelkezik, amit a szülők önként megvesznek számukra, és az iskola befejezéséig használják. Gyakorlatilag nincs papíralapú tankönyvük, a házi feladatokat is internetes office alkalmazással kapják, és küldik vissza az oktatóknak.

Vendéglátónk nem feledkezett el a kulturális programokról sem. Alkalmunk volt megismerni a környék híres városait. Többek között ellátogattunk  El Puerto de Santa Maria városában abba a kikötőbe, ahol Kolumbusz Kristóf a hajóira toborzott legénységgel, felfedezte Amerikát. Megnéztük Cádíz nevezetességeit, ahol Cortez 1812-ben kihirdette a spanyol alkotmányt. A spanyol gasztronómiai élvezetek mellett (paella, churros), lehetőségünk volt egy eredeti Flamenco (tradicionális spanyol tánc )táncműsor megtekintésére is. A találkozó sikeres volt.

2017-1-ES01-KA219-037823 azonosító számú Erasmus+ pályázati beszámoló
CITIZEN 3.0 „Empowering students with Digital Literacy”

2018. február 20., kedd 15:28
Bővebben...

Minden idők legnagyobb informatikai fejlesztése valósul meg nemcsak az összes kőbányai, hanem a budapesti iskolákban is. Kőbányán összesen 132 millió forint értékben több mint 700 eszközzel (számítógéppel, laptoppal és projektorral) szerelte fel a Klebelsberg Központ az iskolákat a kormány által biztosított fejlesztési keretből. 

Dr. György István fővárosi kormánymegbízott örömtelinek tartja, hogy éppen korábbi gimnáziumában, a Szent Lászlóban adták át az új eszközöket Kovács Róbert polgármesterrel és Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi vezetővel. X. kerület közel 132 millió forint értékben kapott informatikai eszközöket. A Kőbányai Szent László Gimnázium – mint a legnagyobb tanulói létszámmal bíró intézmény – 19,4 millió forintos támogatást nyert el.

György István az átadáson emlékeztetett arra, hogy a kormány döntése értelmében soha nem látott mértékű informatikai eszközfejlesztés történik Pest megyében és a fővárosban. Hozzátette: a közép-magyarországi régió az uniós forrásokat illetően hátrányban van, így a mostani fejlesztés hazai költségvetésből valósul meg. Az oktatás stratégiai ágazat – mutatott rá –, melyet az intézményi átszervezések és a strukturális átalakítás után most már egy nyugodtabb időszak és a kibontakozás jellemez. A mostani informatikai fejlesztés részleteit ismertetve elmondta: a közép-magyarországi régió oktatási intézményei 6,2 milliárd forintos támogatást kaptak, ami 14 ezer számítógépet és monitort, 6 ezer laptopot és 7 ezer projektort jelent mintegy 650 iskola számára.


Varjuné Fekete Ildikó tankerületi igazgató kiemelte, hogy december 15-ig minden intézményükbe kiszállították az eszközöket, melyek értéke 250 millió forint. Kőbánya 16 köznevelési intézménye 381 asztali számítógépet és monitort, 173 laptopot és 173 projektort vehetett át, ezekből a kőbányai gimnáziumnak 55 asztali számítógép és monitor, 28 laptop és 24 projektor jutott. A tankerületi igazgató kiemelte, hogy nemcsak a hardverek érkezetek meg, hanem a szoftvereket is, hiszen telepítették rájuk a Windows operációs rendszert, az Office 2016-ot, valamint a Panda vírusvédelem is megtalálható rajtuk, de további alkalmazások is segítik a tanulókat. Aláhúzta: a folyamat folytatódik, márciustól várhatók a tabletek a diákok számára, megindul a széles sávú internet kiépítése, mindenhol elérhető lesz a wifi, emellett azoknak a pedagógusoknak a felkészítése is elindul, akik ezt igénylik. Egyszerre ilyen mennyiségű eszköz érkezésére régen volt példa – hangsúlyozta Varjuné Fekete Ildikó, aki jelezte azt is, hogy a tankerület nagyon jól felszerelt iskolákat vett át Kőbányától.

„Egyszer már átéltünk hasonló örömteli eseményt – mondta Kovács Róbert polgármester –, hiszen a 90-es évek közepén szinte varázsütésre szerelte fel a kerületi önkormányzat az összes intézményt korszerű eszközökkel”. Most pedig – folytatta – minden tantárgynál, szaktanteremben ott vannak a korszerű infokommunikációs eszközök, melyek nélkül ma már elképzelhetetlen az oktatás, de a gyerekek mindennapjait is átszövik ezek az ismeretek. Kiemelte: bár már nem iskolafenntartók, Kőbánya továbbra is igyekszik támogatni a kerület közoktatási rendszerét.

Sárkány Péter, a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az eszközök i7-sek (Intel Core i7), azaz a lehető legmodernebbek, ami minőségi ugrást jelent. Ezzel a tanulók a kor színvonalát képviselő gépekkel találkozhatnak az iskolában – fogalmazott. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy a szaktantermekben elhelyezve a tanulók kisebb csoportokban projektmunkák végzésére lesznek így képesek, de a pedagógusok számára is megújulást hoz a fejlesztés, hiszen például a nagy számú projektorok a módszertani munkát, az élményszerű oktatást tudják jelentősen segíteni. A nettó 16 millió forintos fejlesztés hiánypótlást jelent, hiszen az elmúlt időszakban ilyen nem történt – tette hozzá.

 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ közel 250 millió forintjából a XVII. kerület csaknem 115 millió forint értékben részesült informatikai eszközökből, a projekt keretében 324 asztali számítógépet és monitort, 157 laptopot és 159 projektort kapott Rákosmente.

Forrás: Orientpress.hu, Dr. György István Facebook oldala

2017. december 19., kedd 17:35
Bővebben...

A kőbányai Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium sikeresen indult a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázaton, és 175 300 848,- Ft összegű támogatást kapott a kollégium épületének energetikai korszerűsítésére. A projekt 2016. novemberében kezdődött és 2017. november 14-án fejeződött be.

Az FM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című  konstrukció keretében pályázatot nyújtott be. A KEHOP-5.2.10-16-2016-00044 azonosító számmal regisztrált, a „A Földművelésügyi Minisztérium Közép-magyarországi Agrár-Szakképző Központ üzemeltetésében lévő kollégium épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 175 300 848,- Ft összegű támogatásra érdemesnek minősítette. 

A Széchenyi 2020 előirányzatából a FM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a pályázatban foglaltak megvalósítására egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előirányzat a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetésből valósult meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%.

„A Földművelésügyi Minisztérium Közép-magyarországi Agrár-Szakképző Központ üzemeltetésében lévő kollégium épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat során az intézmény célul tűzte ki és megvalósította a Varga Márton Kollégium és Táncsics Mihály Kollégium energetikai korszerűsítését. Az épületek üzemeltetési költségei a Szakképző Központ éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség és a villamos energiafogyasztás tette ki. Ezek alapján szükségessé vált a fűtési energiaigény csökkentése, amit az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével és nyílászáróinak cseréjével értek el. Ezen felül, a továbbiakban az intézmény villamos energiafelhasználásának egy részét napelemek által termelt energiából fedezi majd.

A pályázat megvalósítását követően a projektben érintett kollégiumok lakói és egyetem hallgatói, valamint az egyetemi oktatók – az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően – korszerűbb, gazdaságosabban működtethető intézményben tanulhatnak, élhetnek, oktathatnak. A fejlesztés után jelentősen csökkent az épületek energiafelhasználása, amely hozzájárult az intézmények fenntartási költségeinek optimalizálásához.

Az iskola honlapja EZEN a linken, míg a Facebook oldala IDE kattintva érhető el.

Forrás: Magyar Energia Centrum Kft., Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

2017. november 15., szerda 10:13
Bővebben...

Kedves leendő Patakysok!

Iskolánk – mint minden évben – idén is meghirdeti “Nyitott Kapuk” rendezvénysorozatát. 2017 október 16. – 2017 december 4. között várjuk a kedves érdeklődőket minden hétfőn és pénteken 9:00 órai kezdettel. A program minden alkalommal azonos, az iskolai képzés részletes bemutatása után körbejárunk az épületben. Bejelentkezés nem szükséges, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Iskolánk címe: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53./b. Megközelíthető 95-ös autóbusszal,37-es villamossal illetve a MÁV Kőbánya-alsó és Kőbánya-felső állomásairól.

BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnázium

További információ és kapcsolat:
- Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- Weboldal: www.pataky.hu
- Facebook oldal: www.facebook.com/patakyszki


2017. október 08., vasárnap 10:07
Bővebben...

Júniusban adtunk hírt arról, hogy a kőbányai Szent László Gimnázium tanulói megnyerték a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi döntőjét. Most újabb kerületi sikerről kell beszámolnunk, hiszen Sztranyovszky Lóránt, a Zrínyi Miklós Gimnázium diákja Svájcban szerepelt sikeresen a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, miután második lett a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen

Sztranyovszky Lóránt (jobb oldalon) az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen díjátadó ünnepségen, a kép forrása: a Zrínyi Gimnázium Facebook oldala 

A Schweizer Jugend Forsch szervezete június 24. és július 1. között tartotta a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), az ifjúsági tudományos rendezvényen nyolc ország 25 fiatalja vett részt, akik a svájci faunát kutatták. Magyarországot a kőbányai Sztranyovszky Lóránt képviselte, akit a Magyar Innovációs Szövetség delegált. 

A rendezvény helyszíne a svájci Tschierv volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak. Sztranyovszky Lóránt egy négyfős csoportban, két svájci és egy grúz fiatal társaságában vizsgálta a denevérek eloszlását a különböző jellegű területek (erdő, mező, mocsár, falu) között. A cél a denevérek által preferált területek megtalálása volt, valamint ok-okozati összefüggés keresése a mért aktivitás és a jelenlévő ízeltlábúak (mint potenciális táplálék) mennyisége között. 

A kutatás során, a kijelölt területeket bejárva, az erre a célra kifejlesztett eszközzel érzékelték és rögzítették a denevérek által kibocsájtott magas-frekvenciájú hangokat. A várakozásokkal ellentétben a denevérek igen alacsony aktivitást mutattak az erdőkben és a mezőkön, közepes aktivitást a vízhez közeli területeken, viszont rendkívül magas, szinte folyamatos aktivitást a lakott területek közelében. Ennek oka feltehetőleg az, hogy bár mint tudjuk, a denevérek jobban kedvelik a sötétebb élőhelyeket, a közvilágítás szinte mágnesként vonzza a különböző rovarokat, a denevérek táplálékát. A kapott eredményeket a csapat tagjai tudományos jelentés formájában írták le, illetve nyílt előadás keretében is sikeresen bemutatták.

Forrás: Garay Tóth János kommunikációs igazgató Magyar Innovációs Szövetség, nkfih.gov.hu, Kőbánya.info

A kép forrása: blog.jugend-forscht.de

2017. július 08., szombat 13:18
Bővebben...

Édua Infomédia

Top Desktop version