Kőbányai Közösségi Hírlap

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet alapján a Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet lakások bérbeadására. 


 

Pályázati Hirdetmény

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet
1.) a Budapest X., Állomás utca 11. IV. emelet 20. szám alatti, 39016/9/A/297 helyrajzi számú, 68 m² alapterületű, 3 szoba, összkomfortos lakás
2.) a Budapest X., Bányató utca 2. IV. emelet 19. szám alatti, 42309/39/A/22 helyrajzi számú, 55 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
3.) a Budapest X., Bányató utca 10. IV. emelet 16. szám alatti, 42309/40/A/68 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
4.) a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38. szám alatti, 41464/9/A/81 helyrajzi számú, 64 m² alapterületű, 3 szoba, összkomfortos lakás
5.) a Budapest X., Tóvirág utca 10. V. emelet 24. szám alatti, 42309/48/A/24 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
bérbeadására az alábbi feltételekkel.

A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonatkozó licitálással történik. 

A lakás havi bérleti díjának alsó határa: 1 000 Ft/m²/hó összeg, amelyről a licitálás indul. A közüzemi díjakat, a szemétszállítási díjat, a kéményseprés díját, valamint a különszolgáltatások díját a bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális bérleti díjának megfelelő összeg. A pályázati biztosítékot a versenytárgyalást megelőzően a lakás címének feltüntetésével az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlaszámára kell átutalni, vagy az Önkormányzat pénztárába befizetni.

A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) részére a bérleti szerződéssel összefüggő követelések biztosítása érdekében kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizetni.

A pályázati biztosíték összege a bérlő által fizetendő óvadékba beszámításra kerül.

A bérleti jogviszony időtartama: A nyertes pályázóval a bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A határozott időre szóló bérbeadás időtartama legfeljebb 2 év. Ha a határozott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel szemben nem áll fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet.

A lakások megtekinthetőek:
- 2016. július 26. 15.00
- 2016. július 28. 10.00

A licitálás időpontja:
- 2016. augusztus 4. 8.30 (Bányató u. 2. IV. emelet 19.)
- 2016. augusztus 4. 10.30 (Bányató u. 10. IV. emelet 16.)
- 2016. augusztus 4. 13.30 (Tóvirág u. 10. V. emelet 24.)
- 2016. augusztus 5. 8.30 (Állomás u. 11. IV. emelet 20.)
- 2016. augusztus 5. 10.30 (Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38.)

A licitálás helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 100. terem (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: A pályázati ajánlatot 2016. augusztus 1. napján 1200 óráig a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályához. Érvénytelen az a pályázat, amelyet nem a formanyomtatványon nyújtottak be.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
-a pályázó nevét, lakcímét, elérhetőségét
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja
-a pályázó személyazonosságának igazolására szolgáló adatokat (születésének helye és ideje, anyja neve), képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyazonosító adatainak és a lakcímének a kezeléséhez,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Rendelet 8. § (1) és (3) bekezdésben szabályozott kizáró ok nem áll fenn
-a pályázó jövedelemigazolását, az igazolt jövedelemnek el kell érni a megpályázott lakás induló licitjének 150%-át 

A licitáláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és igazolja, hogy a pályázati biztosíték összegét letétbe helyezte.

A pályázatot az nyeri meg, aki a licitálás során a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

A nem nyertes pályázó részére a letétbe helyezett pályázati biztosítékot a licitálást követő három munkanapon belül a pályázó által megadott számlaszámra a Polgármesteri Hivatal visszautalja. 

Egyéb feltételek:

Ha a nyertes pályázó neki felróható okból eláll a bérleti szerződés megkötésétől, a pályázati biztosíték nem jár vissza. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja birtokba venni, illetve ha határidőn belül a szerződést nem köti meg, akkor az Önkormányzat a következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázóval köti meg a szerződést. 

A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás – felmondás esetén történő vagy a bérleti jogviszony lejártát követő – önkéntes kiürítésével kapcsolatban.

A pályázat eredménytelen, ha
a) a pályázók nem tettek érvényes ajánlatot a bérleti díjra,
b) ha az Önkormányzat a pályázat bármely szakaszában – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítja azt. 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen (Budapest X., Szent László tér 29. földszint 26. iroda) vagy telefonon a (06-1) 4338-355 számon kérhető. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat


A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap az augusztus 5-ei licitre
Jelentkezési lap az augusztus 4-ei licitre
Nyilatkozat
Pályázati kiírás


Forrás: Kőbánya.hu

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete Művészeti Juniálist rendezett az Újhegyi Közösségi Házban: a nagyszerű programon a művészek bemutatták azokat a foglalkozásokat, amelyeket majd egész nyáron kipróbálhatnak az ide látogatók. 

Az épület előtti fedett részen, festőállványon készült a Ház mandalája. A festést Gál Magdolna festőművész és Hajnal Piroska művészetterapeuta vezette. A következő asztalnál, Tényi Katalin textilművész mutatta meg és segítette a gyerekeket és a felnőtteket, hogyan a kell a textilt, a vászonszatyrot megfesteni.

 

A szabadtéren még egy asztal állt, itt Horváth György fazekas szakoktatóval agyag tárgyakat lehetett készíteni. És a ház előterében, az asztalnál Krausz Margit festőművész, lemezdomborítás technikájára tanította az érdeklődőket. És résztvevőkben nem volt hiány, annak ellenére sem, hogy az utolsó órában a nagy eső kiürítette a sétányt! Igazi családi délelőtt volt, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel.

 

Rengeteg remek alkotás készült, a „Ház mandalája” megtekinthető az Újhegyi Közösségi Házban.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a nyári művészeti foglalkozásokra, minden program ingyenes lesz! 


A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete egész nyáron ingyenes művészeti programokat szervez az Újhegyi Közösségi Házban. A 2000-ben alakult egyesület összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművészeket. Tagjai grafikusok, festők, szobrászok, textilművészek, ötvösök, üvegművészek és keramikusok. A pályakezdő fiataltól az életművet maguk mögött tudó időskorú művészig vannak tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek: klasszikus portré-, táj- és csendéletfestészet, szürreális irányzat, minimal art. Az alkotóművészek több rangos elismerést, díjat kaptak: Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits, valamint Europa Nostra-díjas, Kőbánya Díszpolgára, Kőbánya Kíváló Művésze díj. Egy-egy technika kiválasztásával, a művész vezetésével megismertetni az adott művészeti ágban a speciális technikákat, a közös gondolkodás az alkotás folyamatát teszi sokszínűvé.

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

Forrás: Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete, Gera Zoltán softmenedzser, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió

A kőbányai Fekete István általános iskolában tartott sajtótájékoztatót Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár  és Kovács Róbert polgármester június 16-án. Az eseményen megtudhattuk, hogy akár 208 ezer gyerek kaphat a nyári szünet hétköznapjain ebédet, miután a kormány kötelezővé tette az önkormányzatok számára a díjmentes étkeztetés biztosítását, és az ehhez szükséges forrást is biztosítja.

 

Czibere Károly elmondta, idén összesen 5,3 milliárd forintot fordítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű gyermekek tavaszi, nyári, őszi és téli tanítási szünetekben - összesen 70 szünidei napon át - történő étkeztetésére. Jelezte: tavaly ez az összeg 3 milliárd forint volt, és akkor az önkormányzatoknak még pályázniuk kellett a támogatásért. Azt hangoztatta, az ingyenes gyermekétkeztetés biztosítása fontos társadalompolitikai cél nemcsak azért, mert a gyerekeknek joguk van a megfelelő ellátásra, hanem a szolidaritás miatt is. Egy társadalom nem nézheti tétlenül azt, hogy egy gyerek éhezzen - mondta. Hozzátette, ugyanakkor társadalmi érdek is a támogatás, mert a fiatalokra költött pénzek beruházást jelentenek a jövőbe. Tavaly 142 ezer gyermek étkezett ingyenesen a nyári szünidőben, de akkor még nem volt ez kötelező feladat az önkormányzatok számára, és voltak olyan települések, amelyek nem éltek a lehetőséggel.

 

Czibere Károly államtitkár

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a szünidei étkeztetést az önkormányzat akkor tudja biztosítani, ha a szülők (vagy a rászoruló gyermek törvényes képviselője, gyámja) azt kérelemben kéri a település jegyzőjétől. A jegyző kötelessége írásban tájékoztatni a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket a lehetőségről, továbbá a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatnak személyesen kell segítenie a kérelem kitöltésében, benyújtásában. Czibere Károly közölte, erre a feladatra levélben hívta fel a gyermekjóléti szolgáltatók figyelmét, azért, hogy egyetlen rászoruló gyerek se maradjon ki az ingyenes szünidei étkeztetésből. Elmondta, az ingyenes étkezést nemcsak azoknak biztosítják, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak, hanem azoknak is, akiket például a szüleik nem visznek bölcsődébe. Czibere Károly az MTI-nek azt mondta, gyerekenként napi 570 forintot adnak arra, hogy biztosítsák a meleg étkezést. Az államtitkár közölte azt is, hogy az önkormányzatok 80-85 százalékának az állam teljes egészében megtéríti az ingyenes gyermekétkeztetés költségeit, és csak a magas iparűzési adót elérő településektől kér eltérő mértékű önrészt.

 

Kovács Róbert polgármester

Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere arról beszélt, a X. kerület a korábbi években is - amikor nem volt kötelező feladat az ingyenes étkeztetés - odafigyelt arra, hogy a rászoruló helyi fiatalok megfelelő étkezést kapjanak. Tájékoztatása szerint a kerület háromszáz gyerek számára biztosítja kötelezően, tehát állami forrásból az étkeztetést, ugyanakkor az önkormányzat további kétezer fiatal számára is lehetővé teszi ezt, saját forrásból. Közölte, a gyerekek nyáron a napközis táborban, valamint óvodákban, bölcsődékben kapják meg az ebédet. Kérdésre válaszolva arról beszélt, céljuk az, hogy egyetlen gyerek se maradjon éhes, ezért a szülők a kérelmüket bármikor beadhatják.

 

Az esemény helyszíne: a Fekete István Általános Iskola

Forrás: MTI, Kovács Róbert Facebook oldala, Kőbánya.info

A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület (CIKK) a TÉR KÖZ pályázat keretében ifjúsági klubot szervez minden héten egészen a nyár végéig az Újhegyi Közösségi Házban, melyre a lakótelepen élő, dolgozó vagy tanuló fiatalokat várják. Ennek a programnak június 24-től 27 ig ingyenes tábort szerveznek Arlóra, az Önkormányzat üdülőjébe. 

A CIKK Egyesület 2001 óta szervez táborokat fiataloknak és 2010 óta tart fenn állandó jelleggel ifjúsági közösségi teret (Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda). Fő célkitűzésük a közösségépítés a fiatalok számára, mivel úgy vélik, személyiségük egészséges fejlődésének szempontjából ez a legmegfelelőbb terep. Ennek érdekében igyekeznek működtetni vagy támogatni olyan klub jellegű programokat, melyek során kortárs-jellegű közösségek jönnek létre pozitív mintákat követve, és saját igények szerint szerveznek programokat, valamint vesznek részt a lakóközösség életében.

A CIKK egyesület által szervezett programok:
- Telepi arcok ifjúsági klub az Újhegyi Közösségi Házban
- négy napos nyári tábor Arlón

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

Forrás: Török Tamás, a CIKK Egyesület alelnöke és a Radar Ifjúsági Iroda szakmai vezetője, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Gera Zoltán softmendzser

Kategória: Közösség
2016. június 09., csütörtök 14:29

Az Újhegyi sétány az újhegyieké

Elérkezett a várva várt pillanat, május 27-én színes és boldog rendezvény keretében adta át az újhegyieknek a felújított sétányt Kovács Róbert polgármester, Dr. György István kormánymegbízott, Mártonffy Miklós fővárosi főépítész, és Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója. 

 

„Régen vártuk már ezt a napot, hogy megújuljon Budapest egyik legnagyobb lakótelepének sétánya, amit már sok-sok éve megálmodtunk. Többször is pályáztunk támogatásra, míg végre sikerült nyerni. Ezúton is köszönjük a fővárosnak, a főpolgármesternek és dr. György István kormánymegbízottnak” – kezdte köszöntő beszédét Kovács Róbert polgármester, aki szerint nagyon fontos, hogy a sétány akadálymentessé vált és közösségi terek nyíltak. „Megújult a közösségi ház, a kicsiknek játszótér, az idősebbeknek, felnőtteknek, sportolni vágyóknak fitneszpark készült, van szökőkút, zöld terület, ahol lehetőségük van a nyugodt és békés időtöltésre. De a munka nem állt meg, tervezünk tovább, hogy a 63 ezer négyzetméternyi felület teljesen megújuljon. Tavaly 8 ezer készült el, idén további 15 ezer négyzetméter fog. Újjávarázsoljuk a több mint 40 éves lakótelep környezetét” – mondta a polgármester, aki köszönetet mondott a munkában részt vállalóknak és az újhegyi lakóközösségnek is.

 

Kőbánya három napon át ünnepelte, hogy elkészült a kerület egyik legnagyobb beruházása, azaz újjászületett Újhegy főutcája. Aki eljött, az láthatta, hogy igazi élményparkká változott a sétány, ahol együtt lehetnek a családok, a legkisebbek és a nagyobbak egyaránt. 

 

A rendhagyó piknik másnapján Balkán-Est, míg harmadnap gyermeknapi forgatag töltötte meg élettel a Mély-tó környékét. A nagyszabású programsorozat keretében bolgár, szerb és görög zenék és táncok, ételkülönlegességek mutatkoztak be, valamint a 100 Folk Celsius koncertje, óriásbáb előadás, sportversenyek és családi programok révén mutatta meg szépségét, sokszínűségét a kerület.

 

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala

2016. június 08., szerda 13:29

A művészet beköltözött Újhegyre

A nyári alkotóműhelyek programjának bemutatásával vette kezdetét a művészeti juniális a nemrégiben átadott Újhegyi Közösségi Házban. Az ünnepélyes avató utáni első hétvégén képzőművészek vették birtokukba a terepet, akik szülőket, gyerekeket ismertettek meg az alkotómunka szépségével, mozzanataival.

A lelkes résztvevők megismerkedhettek az agyaggal mint az egyik legjobban formálható alapanyaggal, domborműveket készíthettek és textilt festettek neves kőbányai művészek irányításával. Már a nyitányon látszott, nagyon is van helye itt, az Újhegyi Lakótelep szívében a kreativitásnak és a művészeteknek. Horváth György szobrászművész, aki óvodásoknak tart órákat, mindennapi munkájában is azt tartja szem előtt: engedjük a gyerekeket kibontakozni, ne szorítsuk őket keretek és szabályok közé, ha a kreativitásról van szó.

„Ha technikai segítség kell, azonnal ott vagyok, de sohasem adok olyan instrukciókat, ami megköti az alkotóvágyat. Örülök ennek a kezdeményezésnek, hiszen nagyon fontos, hogy ebben a felgyorsult világban, ahol az emberek csak elsietnek egymás mellett, az időt tartalmasan töltsük el együtt, miközben értéket is teremtünk. Ebben pedig sokat segíthet a képzőművészet” – mondta a szobrász, akinek alkotásaiból kiállítás is nyílt az új közösségi térben.  A mostani esemény szervezője, a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete egész nyáron várja az érdeklődőket, ingyenes művészeti programokat szervez az Újhegyi Közösségi Házban. Egy-egy technika kiválasztásával, művészeti vezető segítségével ismerhetik meg a résztvevők a speciális technikákat, a közös gondolkodás pedig az alkotás folyamatát teszi sokszínűvé.

A 2000-ben alakult egyesület összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművészeket. Tagjai grafikusok, festők, szobrászok, textilművészek, ötvösök, üvegművészek és keramikusok. A pályakezdő fiataltól az életművet felépítő időskorú művészig vannak tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek, többek között klasszikus portré-, táj- és csendéletfestészetet, szürreális irányzatot, minimal artot. Az alkotók többen is rangos elismerésben részesültek már, van közöttük Munkácsy-, Ferenczy Noémi-, Derkovits-, valamint Europa Nostra-díjas művész, de olyan is, aki Kőbánya Díszpolgára, illetve Kőbánya Kiváló Művésze elismerésben részesült.

Forrás: Kőbánya.hu


A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

Kategória: Közösség

Tíz Kőbányán működő civil szervezet indítja el ingyenesen igénybe vehető programjait és szolgáltatásait az Újhegyi Közösségi Házban. Az augusztus 31-ig tartó eseménysorozat részletes kidolgozása során a pályázók az Újhegyi lakótelep egyedi helyzetét tartották szem előtt. A programok célja a városrészben élők életminőségének javítása az ifjúságvédelem, a lakótelepi közösségek életének szervezése, valamin a környezetvédelem és környezettudatos magatartásforma, életvitel megismertetése és segítése. Az egészséges életmóddal kapcsolatos életvitel megismertetése és tevékenységrendszerének beindításán és szervezésén túl bűnmegelőzési, baleset megelőzési, áldozatvédelmi tanácsadás témakörében kívánnak hozzájárulni a kitűzött célok megvalósulásához.

A programra azért kerül sor, mert a Kőbányai Önkormányzat eredményesen pályázott „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” projekttel a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton. A Kőbányai Önkormányzat által a program végrehajtásával megbízott Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divíziója együttműködik a civil szervezetekkel a projekt „nem beruházás célú, közösségformáló, kiegészítő tevékenységei”-nek lebonyolítása terén.

A mini projektek 2016. május 9. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban valósulnak meg. A projektekben kínált programok, szolgáltatások ezen időszakban INGYENESEN vehetők igénybe.

TÉR_KÖZ pályázatban részt vevő civil szervezetek rövid bemutatása

Összességében 10 Kőbányán működő civil szervezet indítja el programjait, melyekről hallgassanak meg néhány bemutatkozásukat segítő gondolatot:

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 1991 óta működik. Célja, minden a kerülethez köthető közrenddel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység és szolgálat támogatása. Így különösen Kőbányán működő, a rendvédelem területén dolgozó hivatásos- és önkéntes szervezetek munkájának, technikai és logisztikai felszerelésének lehetőség szerinti támogatása. A TÉR-KÖZ projektben a bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokat valósítanak meg, melybe a fiatalkorúakat és a viszonylag kiszolgáltatott időskorúakat kívánják bevonni. A bűnmegelőzési klubsorozat témáiban a bűnmegelőzés széles spektrumát dolgozzák fel „Az én házam, az én váram! – VALÓBAN?” című előadássorozatban.

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány célja a Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása. Ennek érdekében a Kőbányai tűzoltóság tűzmegelőzési-, tűzoltási-, műszaki mentési- és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységek elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, munkafeltételeinek javítása, a tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a családjuk támogatása. A TÉR-KÖZ projektben a katasztrófavédelem témáit, a baleset megelőzés területeit dolgozzák fel, melyhez csatlakozik a gyermekek, fiatalok számára szervezett programok és záró verseny Dr. Sztanek Endre Alapítvány bevonásával.

Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány

Az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. márciusában kezdte meg ismét működését. Kiemelt feladatának tekinti a tanulási környezet színvonalának, a pedagógiai kultúra, a közösségépítés lehetőségeinek pályázati források bevonásával történő elérését. Az alapítvány pályázati céljainak megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a lakótelepi életforma által veszélyeztetett gyermekekre, az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes megsegítése érdekében a lakótelepen élő óvodáskorú gyermekekre, valamint a jelenlegi szülői és potenciális szülői önkéntesekre. A TÉR-KÖZ projektben tematikus táborokat szerveznek Újhegyen. 2016. június 27-től szervezendő 2 hetes tematikus táborunkkal a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tehetséggondozását és a tartalmas, értékközvetítő nyári szünidei elfoglaltságot tűzték fő célként.

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület (CIKK)

A CIKK Egyesület 2001 óta szervez táborokat fiataloknak és 2010 óta tart fenn állandó jelleggel ifjúsági közösségi teret (Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda). Fő célkitűzésük a közösségépítés a fiatalok számára, mivel úgy vélik, személyiségük egészséges fejlődésének szempontjából ez a legmegfelelőbb terep. Ennek érdekében igyekeznek működtetni vagy támogatni olyan klub jellegű programokat, melyek során kortárs-jellegű közösségek jönnek létre pozitív mintákat követve, és saját igények szerint szerveznek programokat, valamint vesznek részt a lakóközösség életében. Az Újhegyi Közösségi Házban szabadidős programokat „Telepi arcok” címmel terveznek fiatalokat érdeklő tematikával, melyet Arlón az üdülőházban négy napos táborral zárnak.

Színes Város Csoport

A Színes Város Csoport Magyarország első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. A köztérszínesítés legális formában ismeretlen volt hazánkban 2008 előtt. Az alapgondolat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely) 1983-ben megjelent Színes Város koncepciójára épül, melynek lényege, hogy a művészet vonuljon ki az utcára, a közterekre, és az emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőművészeti alkotásokkal. Újhegyi projektük a „Kreatív foglalkozások a Színes Város Csoport és a LaLuz Fényfestő Műhely szervezésében” célja, olyan kreatív gyakorlatokkal és vizuális feladatokkal megismertetni a fiatalokat, melyek a XXI. század és napjaink multimédiás eszközeinek lehetőségeit kihasználva teszik színesebbé és izgalmasabbá a szűk és tágabb lakókörnyezetünket egyaránt. Síkból térbe, térből mozgóképre váltva kísérletezünk a résztvevő fiatalokkal festékkel, papírral, fénymásolóval, szkennerrel...

A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő és Sport Egyesülete (KESZE)

A KESZE 2014 januárjában alakult. Az Egyesület célja a középkorúak és az idősebb korosztály részére sporttevékenység szervezése; biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életstílus népszerűsítését minden olyan tevékenységgel, amely ezt szolgálja; a rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló idősek számának növelése. Feladata a sportolás és testedzés feltételeinek megteremtése és javítása elsősorban az asztalitenisz, kerékpár, nordic walking, síelés, túra, és úszás sportágakban. Elsődleges céljuk az 50 év felettiek egészséges életmódjának segítése, közösség építése a sport segítségével.

Kőbányai Torna Club Sportegyesület

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület (KTC SE) 2010 óta működik Kőbányán, ritmikus gimnasztika és kerékpáros szakosztályt tartva fent. Céljuk, hogy e két szakosztályon keresztül biztosítsák a tagok és a kerületi fiatalok sportolási lehetőségeit saját versenyeiken és tanfolyamokon. A TÉR-KÖZ programban nyári kerékpáros programokat kínálnak az Újhegyi lakótelepen (és Kőbányán) élőknek: a 9-12 éves korosztály nyári napközis táborainkba várják, ahol a gyerekek a BringaAkadémia program keretében elsajátíthatják a biztonságos kerékpározás elméleti és gyakorlati alapjait, és a kerékpársportba is bekapcsolódhatnak kicsit. A családoknak hétvégi városi kerékpártúrákat szerveznek, melyekkel céljuk a kőbányai kerékpárút-hálózatban rejlő biztonságos bringázási lehetőségek bemutatása.

Újhegyi Horgász Egyesület

A mai Sportliget és környéke területén működött a Guttmann Téglagyár agyagbányája, amelyet vízbetörés miatt meg kellett szüntetni. A betörő vízből bányatavak alakultak ki, amelyek közül kettő feltöltésével parkot létesítettek 1977-ben. A harmadik, legkisebb bányató a mai Mély-tó, amelyet a tősgyökeres kőbányaiak csak Guttmann tóként ismernek. A tó partján alakult meg 1977-ben az Újhegyi Horgász Egyesület, és megkezdődött a terület rendszeres és tervszerű halasítása, karbantartása, a nádas telepítése. A közel negyvenéves működésük alatt sikerült a lakótelep közepén egy valódi „zöld oázist”, egy kisméretű vízi ökoszisztémát létrehozni, amely jellegét tekintve egyedinek mondható. Jelenleg az egyesületnek több mint 100 tagja van, akik közül a legfiatalabb alig múlt 4 éves. Az Újhegyi Közösségi Házban heti két alkalommal klubfoglalkozást tartanak, hogy a Guttmann tó környékén élőket megismertessék a tó élővilágával és a horgászattal. A foglalkozás keretein belül az egyesület tagjai egészen az alapoktól kezdve segítséget nyújtanak egyrészt a sikeres horgászvizsgához való felkészüléshez, másrészt a szükséges technikai ismeretek elsajátításához. Tematikus módon bemutatásra kerülnek a kötelezően ismerendő halfajok, jogszabályi előírások, a különböző kötések, módszerek és felszerelések. A sorozat végén vizsgalehetőséget biztosítanak!

Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola

A Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola 1987-ben alakult, az elmúlt közel 30 év alatt több, mint ezer kőbányai lakos környezettudatos életformájához járult hozzá. Hitvallásuk, feladatuk, hogy egy 21. századi gondolatiságot, metodikát, technológiát közvetítsenek a kutya- gazdi párosoknak, hogy a gazdik megismerjék önmagukat, tisztába legyenek képességeikkel, ezen keresztül a kutyákkal való mindennapi együttélés, TÉR_KÖZ pályázatban részt vevő civil szervezetek rövid bemutatása kommunikáció is sokkal hatékonyabb legyen. „Alapvetően mi nem is kutyaiskola vagyunk, hanem gazdi tanító iskola” – vallják. Az Újhegyen élő kutyatartókat tanítanák preventív jelleggel a környezettudatos kutyatartásra a gyerekeken keresztül, felmenő rendszerben az „Oktató program a felelős állattartásért, állatvédelem” című programjukban előadás és tábor formájában.

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 2000-ben alakult. Az egyesület összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművészeket. Tagjai grafikusok, festők, szobrászok, textilművészek, ötvösök, üvegművészek és keramikusok. A pályakezdő fiataltól az életművet maguk mögött tudó időskorú művészig vannak tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek: klasszikus portré-, táj- és csendéletfestészet, szürreális irányzat, minimal art. Az alkotóművészek több rangos elismerést, díjat kaptak: Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits, valamint Europa Nostra-díjas, Kőbánya Díszpolgára, Kőbánya Kíváló Művésze díj. Egy-egy technika kiválasztásával, a művész vezetésével megismertetni az adott művészeti ágban a speciális technikákat, a közös gondolkodás az alkotás folyamatát teszi sokszínűvé. Egy ilyen programmal mutatkoznak be a nyáron az Újhegyi Közösség Házban.

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Gera Zoltán softmendzser

  

Kategória: Közösség

Júniustól augusztusig a TÉR_KÖZ pályázatnak köszönhetően a Kőbányai Torna Club SE öt rövid (5-15 kilométer hosszú) kerékpártúrát szervez, melyekre elsősorban a kerületben élő családokat várják. A túrák célja, hogy bemutassák a kerület és közvetlen környékének kerékpárút-hálózatát, megmutassák, merre (és hogyan) lehet biztonságosan közlekedni kerékpárral („bebiciklizés”). A kirándulásokat tapasztalt túravezetők segítségével valósítják meg, és a túra végeztével a BringaParkban egy szerény frissítővel várják a résztvevőket. A kerékpártúrák maximum 20 fő részvételével zajlanak (a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, az elfogadás a beérkezés sorrendjében történik).

A túrák tervezett időpontjai a következők:
- június 11.
- június 25.
- július 9.
- július 24.
- augusztus 6.

Indulás és érkezés: Minden alkalommal a felújított Újhegyi Közösségi ház elől indulnak, és a kőbányai BringaParkba (Hangár utca 10., Sportliget) érkeznek.
Regisztrálni a túrákra IDE kattintva lehet. A túrákon a kerékpáros fejvédő viselése ajánlott! 
Bővebb információk: http://www.vuelta.hu/kobanyai-bringapark/kobanya-kornyeki-kerekparturak


A Kőbányai Torna Club Sportegyesület (KTC SE) 2010 óta működik Kőbányán, ritmikus gimnasztika és kerékpáros szakosztályt tartva fent. Céljuk, hogy e két szakosztályon keresztül biztosítsák a tagok és a kerületi fiatalok sportolási lehetőségeit saját versenyeiken és tanfolyamokon. A TÉR-KÖZ programban nyári kerékpáros programokat kínálnak az Újhegyi lakótelepen (és Kőbányán) élőknek: a 9-12 éves korosztály nyári napközis táborainkba várják, ahol a gyerekek a BringaAkadémia program keretében elsajátíthatják a biztonságos kerékpározás elméleti és gyakorlati alapjait, és a kerékpársportba is bekapcsolódhatnak kicsit. A családoknak hétvégi városi kerékpártúrákat szerveznek, melyekkel céljuk a kőbányai kerékpárút-hálózatban rejlő biztonságos bringázási lehetőségek bemutatása.

A programban részt vevő civil szervezetek rövid bemutatása EZEN a linken olvasható el

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.


Forrás: Kőbányai Torna Club SE, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Gera Zoltán softmendzser

Kategória: Közösség

A Kőbányai Önkormányzat szeretné megismerni a kerületben élők véleményét és álláspontját a kőbányai Sportliget fejlesztésével kapcsolatban. A készülő Kerületi Szabályozási Terv (KÉSZ) Újhegyi út – Harmat utca – Hangár utca – Bányató utca által határolt területére vonatkozó fejlesztési koncepció összeállításának megalapozásához kéri a segítségünket egy kérdőív kitöltésével.

A kérdőív IDE kattintva tölthető ki.

Forrás: Kőbánya.hu

Kategória: Közösség

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete egész nyáron ingyenes művészeti programokat szervez az Újhegyi Közösségi Házban. A 2000-ben alakult egyesület összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművészeket. Tagjai grafikusok, festők, szobrászok, textilművészek, ötvösök, üvegművészek és keramikusok. A pályakezdő fiataltól az életművet maguk mögött tudó időskorú művészig vannak tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek: klasszikus portré-, táj- és csendéletfestészet, szürreális irányzat, minimal art. Az alkotóművészek több rangos elismerést, díjat kaptak: Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits, valamint Europa Nostra-díjas, Kőbánya Díszpolgára, Kőbánya Kíváló Művésze díj. Egy-egy technika kiválasztásával, a művész vezetésével megismertetni az adott művészeti ágban a speciális technikákat, a közös gondolkodás az alkotás folyamatát teszi sokszínűvé. 

A művészeti programokról  további információ a plakátokon olvasható! Kattintson rájuk a nagyobb méretért!

 


A TÉR_KÖZ pályázat keretében tíz Kőbányán működő civil szervezet indítja el programjait, melyek rövid bemutatása EZEN a linken olvasható el

  

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

Forrás: Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete, Gera Zoltán softmenedzser, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió

Kategória: Közösség

Édua Infomédia

Top Desktop version